Pondělí:   8:30 - 9:25 Pilates Clinic

                9:30-10:25 Pilates Clinic Senior

              17:30-18:25 Uzavřený Kurz Pilates Clinic

              18:30-19:25 Uzavřený Kurz Zdravá Záda

              19:30-20:25 Zdravé Chodidlo

Úterý:      8:30 -  9:25 Zdravá záda

              19:00-19:55 Pilates Clinic

Středa:   19:30-20:25 Zdravá záda

Pátek:       8:30 -  9:25 Pilates Clinic

               16:30-17:25 Uzavřený kurz Pilates clinic po porodu